TECHNOLOGIE TOOLKIT

Binnen het TEC For Society programma beginnen we in mei 2019 een nieuw programma dat er op gericht is om onderzoek te doen naar een toolkit die helpt om de juiste vragen te stellen om te bepalen of (nieuwe) technologie écht een goede impact heeft op de maatschappij.

Op deze pagina kan de voortgang gevolgd worden.

Hieronder staat het idee uitgewerkt (samenvatting) / hier staat de PDF van de aanvraag.

Een chatbot inzetten om advies te geven over hoofdpijnklachten? Een systeem ontwerpen dat automatisch ventileert op basis van gemeten Co2? Bewegingsadvies op basis van verzamelde data? Kunstmatige intelligentie die bepaalt of je een lening krijgt? Een rouwrobot? Een App die naar je baby luistert om het huiltje te bepalen? Fontys doet op allerlei gebieden toegepast onderzoek naar het inzetten of ontwikkelen van technologie. Daarnaast wordt in allerlei vormen onderwijs gegeven waarbij studenten nieuwe producten ontwerpen of leren nieuwe technologieën in te zetten. Maar hoe beoordeel je eigenlijk of een nieuwe (in te zetten) technologie een positieve impact heeft op de maatschappij. Hoe beoordeel je of het daadwerkelijk TEC for Society is? Los je wel de juiste vragen op? Wat zijn (mogelijke) ethische bezwaren? Snap je de tekortkomingen van de data? Van de technologie? Privacy? Heb je alle stakeholders in beeld? Heb je nagedacht over mogelijk misbruik? Heb je je best gedaan de unknown unknowns op te sporen? In een Smart Society is transformatie één van de hoofdthema’s. Waar het maatschappelijk weefsel fundamenteel wordt veranderd, is het meestal onvermijdelijk dat waarden en normen geraakt worden. Dit project doet daarom onderzoek naar een praktische toolkit waarmee alle partijen die bij dit soort processen betrokken zijn, ondersteund worden om bij die vragen voldoende stil te staan. In dit project gaan we met die vragen aan de slag. We doen onderzoek naar hoe zo’n toolkit (game, interactief framework, poster of iets anders) eruit moet zien. Hoe zo’n toolkit studenten, werkveld en onderzoekers bewust maakt van de te stellen vragen en de échte impact van technologie. Een onderzoek naar een toolkit die helpt om heel bewust na te denken over de werkelijke impact van de (voorgenomen) technologie. Een toolkit waarvan we prototypes maken zodat we die kunnen testen met studenten en professionals uit het werkveld.