AI en Technofilosofie Poster

Lang  geleden maakten Huub Prüst, Jo-An Kamp en Wouter Lancee van Fontys een poster over AI en technofilosofie. Die kwam pas weer boven, en willen we je niet onthouden.

PosterTechnofilosofie01Outlines

Geef een reactie