(BIG) DATA ACHTERGROND

Op deze pagina verzamelen we boeken, artikelen en video’s die je helpen om meer te weten komen rondom data. Er is uiteraard nog veel meer materiaal, maar we beperken ons tot het materiaal dat we zelf gelezen hebben én kunnen aanraden. Een deel van de achtergrond is een long read over de Quantified Self, die staat hier. De vraag die daar behandeld wordt, is de vraag: Is Succes een Keuze?

BOEKEN

Weapons of Math Destruction

Cathy O’Neil schrijft blogs op mathbabe.org en is auteur van het fascinerende boek Weapons of Math Destruction. In haar boek geeft ze talloze voorbeelden die laten zien hoe het gebruik van data ongelijkheid en discriminatie in de hand werkt. Het meest ontluisterende van het boek is de meeste voorbeelden van organisaties of mensen zijn die (big) data gebruiken om goed te doen, maar de resultaten zijn vaak het tegenovergestelde. Lees over Predictive Policing of over de ranking van universiteiten en je begrijpt dat een data – driven society het tegenovergestelde is van een utopie.

Homo Deus

In zijn boek HOMO DEUS, de opvolger van de wereldwijde bestseller Homo Sapiens, verhaalt Yuval Noah Harari over een toekomst vol met data-ism. Daarin wordt ieder individu ontleed in al zijn losse onderdelen, van koopgedrag tot ziektegeschiedenis, met grote voorspellende kracht. Het systeem is nu al betrekkelijk zichtbaar in advertentiemachines op internet. Zoals God ooit werd ontmaskerd als een product van menselijke verbeelding, zo zal ook de menselijke verbeelding worden ontmaskerd als het product van biochemische processen en berekeningen, voorspelt Harari. Nu al schrijven computers verrassend goede muziek en verslaan ze professionele Go-spelers. Het ‘systeem’ zal ons beter gaan kennen en voorspellen dan wij ooit zelf kunnen. En dus zal het nu nog samenbindende geloof in de uniciteit van het individu ernstig gevaar gaan lopen, denkt Harari. Gezellig boek, dus, maar een absolute aanrader.

VIDEO’S

Later meer…